dissabte, 9 d’abril de 2016

Valoració de la 2a sessió de la Taula territorial per la Qualitat de l’Aire a Tarragona

Avui divendres 8 d’abril s’ha portat a terme la segona Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona. En ella, la Plataforma Cel Net ha denunciat el fet que els investigadors de la UPC s’hagin retirat de la mateixa taula.


El 25 de març de l’any 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució conforme la qual es va aprovar per unanimitat la creació d’una Taula Territorial de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona (TQACT). El passat febrer, la Plataforma Cel Net va denunciar públicament que des de l’aprovació només s’havia realitzat una convocatòria de la taula (durant el mes de juliol del 2015) i es qualificava de vergonyós que no hi hagués hagut cap més trobada. Durant aquesta tarda ha tingut lloc la segona convocatòria de la taula territorial.


Des de la Plataforma Cel Net s’assenyala que la TQACT significa un gran avenç, però també que és molta la feina que queda per fer en matèria de qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. Així, s’apunta que els passos a seguir és disposar d’informació clara, independent i transparent de l’aire que es respira al Camp de Tarragona, però també treballar per a realitzar canvis legislatius que realment controlin les empreses contaminants i la qualitat de l’aire; així com no oblidar què cal informació epidemiològica per conèixer els efectes reals per a la salut de la població i del territori que conviu amb el complex petroquímic més gran del sud d’Europa.


El Departament ha presentat a la TQACT les següents propostes de grup de treball per ser acceptades per la taula:


1.  Grup sobre recerca de legislació, que analitzarà la legislació aplicable a d’altres països europeus i quines són les mesures que s’adopten en altres zones de caracteristiques similars.


2. Grup d’anàlisi de tots els estudis realitzats sobre vigilància dels compostos orgànics volàtils (COV) i hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) i dels estudis sobre la salut de la població.


3. Grup de treball sobre el pla de comunicació de les dades sobre vigilància de la qualitat de l’aire i les generades a la Taula.


Un punt polèmic ha estat la presentació dels resultats de butadiè. Per una banda les dades recollides pels captadors instal.lats per la Generalitat de Catalunya a la localitat del Morell i que recollien les emissions de butadiè han donat zero emissions, mentre que, els resultats obtinguts a través dels estudis de la UPC en les mateixes dates si que detectaven nivells d’aquest compost.
Aquesta incongruència ve donada per les diferents metodologies emprades i com a consequència de no tenir una legislació que no permeti l’ ambigüitat en relació a cap d’aquests compostos.


Per altra banda, des de la Plataforma s’aprofita per visibilitzar la retirada dels investigadors de la UPC (LCMA) de la taula territorial. Cal fer èmfasi que certs actors (com alguns alcaldes, regidors o fins i tot, consellers) han mirat més pels propis interessos i els de les indústries, que per la de la salut i el medi ambient de la zona. És per això, que els investigadors de la UPC (LCMA), que aportaven objectivitat i neutralitat, s’han retirat de la TQACT.


Des de la Plataforma, es vol mostrar una posició escèptica vers la creació i el pla de treball de la TQACT. En aquest sentit, el nostre objectiu envers la Taula és clar, ha de ser un mitjà per optimitzar costos i recursos per tal que es dugui a terme un estudi de qualitat de l’aire al pol.lígon sud. I no acceptarem que esdevingui un recurs inert i sense resultats de treball clars i a curt termini.  
Per tant en el moment en que la TQACT no vetlli pels interessos comuns, la salut i el territori, no es compleixi el pla de treball acordat en la TQACT pel 2015-17 o no es facin millores significatives en la matèria, la Plataforma també abandonarà la participació a la TQACT.