dimecres, 15 de juliol de 2015

PARAULES DE CEL NET A L'I·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE TARRAGONA

Il•lustríssim Alcalde de Tarragona, 

Des de la Plataforma Cel Net estem desconcertats davant la moció que el PSC, conjuntament amb Mare Terra, Fundació Mediterrània, volen presentar al ple aquest mateix divendres. En aquesta, es demana realitzar un estudi epidemiològic per tal de saber com afecta l’aigua, l’aire, el trànsit o la contaminació en la salut de la ciutadania de Tarragona. De totes les estratègies possibles per tal de no realitzar l’estudi de la Qualitat de l’Aire a Tarragona, hem de comunicar-li, sr. Alcalde, que aquesta és la més grotesca que ens podíem haver imaginat. 

El conjunt de membres de Cel Net celebrem l’esperit ecologista que ha despertat en vostè, però permeti’ns ser escèptics davant la seva conversió. Sincerament, veient el seu pacte amb Mediterrània, eufemísticament anomenat grup ecologista, ens comença a preocupar quines són les seves veritables intencions. De veritat es considera tant incrèdul enfront a la capacitat intel•lectual de la ciutadania? Creu que aquesta no dubta del sobtat interès del consistori i de Mediterrània en realitzar un estudi basat en tots els factors haguts i per haver-hi (aire, aigua, menjar, etc.)? Tan poc coneix el seu territori per no adonar-se del fet que la qualitat de l’aire és, ara i inequívocament, una prioritat? Com pensa analitzar els efectes en la salut d’un aire del qual no en coneix ni la seva composició ni la seva qualitat? Cel Net no està en contra d’un estudi epidemiològic, però, és evident, que cada cosa cal fer-la al seu degut temps i en un ordre lògic. 

Quins interessos s’amaguen al darrere d’aquesta estratègia? Tan difícil és engegar un estudi exhaustiu envers la Qualitat de l’Aire? No s’adona de la importància que per la nostra salut té aquest tipus d’estudi? No creu que ja ha arribat l’hora de trencar el tabú que ha suposat fins avui el tema de la contaminació atmosfèrica al Camp de Tarragona? S’ha parat a pensar, per un moment, en cada un dels ciutadans que representa? No creu que es mereixen ser tractats amb el respecte que brinden la transparència i l’exhaustivitat? 

Il•lustríssim Alcalde de Tarragona, des de la Plataforma Cel Net tornem a sol•licitar-li obertament la voluntat de col•laborar, conjuntament amb la resta de Grups Municipals i d’entitats ecologistes i socials de la ciutat, amb l’objectiu d’encaminar la ciutat de Tarragona cap a un model òptim de Qualitat de l’Aire. Li preguem que es deixi estar d’estratègies confrontatives, i li exigim que es prengui seriosament el tema de la Qualitat de l’Aire i la Salut de la seva ciutadania. 

Finalment, per al•lusió, volem referir quatre paraules al Sr. Juárez, president de Mare Terra, Fundació Mediterrània. Primerament, voldríem que deixés d’enganyar a la ciutadania a través del discurs dicotòmic URV – UPC. No sabem si per negligència o per malícia, vostè insinua que Cel Net té interessos amb determinades universitats, però omet que la Plataforma ha col•laborat tant amb una com amb l’altra; i que un estudi de la Qualitat de l’Aire a Tarragona, tenint en compte les seves dimensions, és obligatori realitzar-lo mitjançant un concurs públic. 

Igualment, des de la Plataforma, volem transmetre el nostre malestar per les seves irrespectuoses acusacions enfront les desenes de membres de Cel Net, que de forma altruista dediquen hores i hores de temps lliure, setmana rere setmana, amb el sol objectiu de millorar la situació mediambiental del nostre territori i la salut del Camp de Tarragona. Com es permet la llicència d’acusar-nos de partidistes i poc transparents? La Plataforma no rep cap tipus d’ajuda ni subvenció, i es finança exclusivament a través de les aportacions econòmiques dels mateixos membres. Pot dir vostè el mateix de la seva fundació? 

Vagin al gra i facin, d’una vegada per totes, la feina que els pertoca, els ho demanem si us plau. 

Atentament, 

Plataforma Cel Net
Vall del Francolí, 15/07/2015

dilluns, 13 de juliol de 2015

ESCRIT DE LA PLATAFORMA CEL NET A BEGOÑA FLORIA

En primer lloc, els membres de la Plataforma Cel Net celebrem que des del consistori de Tarragona s’evidenciï la necessitat dels i les tarragonines de saber el què estan respirant, fent-se evident en la moció que es va presentar el passat divendres.

Dit això i en relació a l’escrit de Begoña Floria (tercera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona),  publicat en data 10/07/15 al seu blog personal, des de la Plataforma se’ns fa necessari replicar diverses afirmacions i acusacions que considerem que són falses:

1) Sobre l’afirmació que es fa dient que la Plataforma Cel Net mai s’ha posat en contacte amb el consistori: volem aclarir que amb l’Ajuntament de Tarragona és amb l’únic agent de Tarragona amb el que hem intentat reunir-nos a proposta de la Plataforma. A data 9 de maig de 2015 es va enviar un correu electrònic al mateix Ajuntament sol·licitant una data per tal de poder-nos entrevistar. El correu finalitzava així: “Des de la Plataforma Cel net ens adrecem a vostès amb la voluntat de concretar una cita amb el/la Regidor/a de Medi Ambient o l'Alcalde per tal de parlar sobre la possibilitat d’iniciar un estudi sobre la Qualitat de l’Aire al Polígon Sud i la possible col·laboració del seu Ajuntament.”

2) Sobre la vinculació amb alguns grups municipals: Ha estat sempre a petició dels mateixos grups municipals (inclosa la CUP) que ens hem reunit per parlar dels nostres reclams així com per trobar la millor forma de tirar endavant un estudi tant necessari en el context de risc en que ens trobem.

3) Sobre qui s’ha de fer càrrec del cost de l’estudi: Tot i que entenem que la competència és de la Generalitat, ara per ara, ningú s’està fent responsable d’aquesta problemàtica. És per això que demanem a l’Ajuntament de Tarragona que assumeix-hi, com a primer representant de la ciutadania de Tarragona, la responsabilitat de vetllar per la seva salut i participar de manera eficaç i activa en l’acompliment de dit procés. Ens escandalitza la frase: “no quedaran diners per fer el què pertoca”... És que la salut dels ciutadans no pertoca? Excusar-se pel cost de l’estudi pot convertir-se en una estratègia per part de les institucions, on el debat es centri en les competències i responsabilitats, en lloc d’anar al veritable focus que és la voluntat de realitzar l’estudi de la Qualitat de l’Aire. Des de la Plataforma Cel Net preferim esperar a conèixer un pressupost orientatiu per tal de debatre aquesta qüestió i en cas de que sigui necessari, buscar solucions com pot ser la plantejada en la mateixa moció on s’especifica la creació d’un fons econòmic per fer front als costos.  

4) Sobre els focus de contaminació: La Plataforma Cel Net mai ha afirmat que l’únic focus de contaminació sigui la indústria química. Tampoc la moció es presenta en aquest format, ans el contrari, l’estudi que es sol·licita des de Cel Net vol ser el màxim representatiu i exhaustiu amb tots els compostos tòxics sigui quin sigui el seu focus emissor. No oblidem, però, que tant la indústria química com el Port de Tarragona suposen uns dels factors de risc més elevats al Camp de Tarragona.

5) Sobre qui ha de fer l’estudi: En la moció no apareix quina universitat o laboratori ha de realitzar l’estudi perquè creiem que ha de ser un concurs obert. Des de la Plataforma remarquem la importància d’escollir la millor metodologia que s’emprarà, així com de la necessitat que no existeixin pressions per tal de que les lectures dels resultats siguin reals i exhaustives. De fet, la primera referència a una Universitat concreta apareix en l’escrit de la portaveu socialista, no pas en la moció presentada pels diferents grups municipals.

Tot i aquestes divergències alhora de tractar i entendre la problemàtica, des de la Plataforma Cel Net estem més que interessats en poder treballar amb el consistori en tot el que faci referència a la millora de la qualitat de l’aire. En els propers dies ens hi posarem en contacte amb l’objectiu de col·laborar en tot el que estigui en les nostres mans. Seria un privilegi poder convertir Tarragona en la primera ciutat de l’Estat en realitzar un estudi d’aquestes característiques. 

El nostre únic objectiu és saber quin aire es respira al Camp de Tarragona i defensar la nostra salut i el nostre territori! 

Moció a l'Ajuntament de Tarragona

MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DE C’s, ERC-MES-MDC, CiU, CUP i ICV-EUiA, SOBRE EL CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIRE AL CAMP DE TARRAGONA

Avui, a petició de la Plataforma Cel Net i amb el suport dels diferents grups municipals, s’ha presentat una moció que insta a l’Ajuntament de Tarragona a realitzar un estudi de qualitat de l’aire a la ciutat.

L’any 2012, la Plataforma Cel Net, impulsà juntament amb els ajuntaments del Morell, Perafort-Puigdelfí, Constantí i Vilallonga del Camp un estudi realitzat per la LCMA de la UPC per tal de determinar la qualitat de l’aire en aquest municipis i obtenir dades reals.

L’estudi ha detectat, en aquests municipis, elevades concentracions d’1,3 butadiè i benzè, valors alts de TCOV (Total Compostos Orgànic Volàtils), així com també concentracions importants de PM10 (Partícules materials de diàmetre inferior a 10 μm), en un percentatge significatiu dels controls realitzats.

El passat maig, la Plataforma Cel Net juntament amb altres col·lectius i entitats socials i ecologistes van presentar el comunicat: “Ara, el Polígon Sud” amb l’objectiu d’aconseguir que l’estudi es realitzés als municipis veïns del polígon Sud: Tarragona, Vila-Seca i La Canonja.

Avui, finalment, els diferents grups municipals han registrat una moció per proposar al ple l’adopció de set acords al voltant del control de la qualitat de l’aire a la ciutat. Els acords que es proposen al ple són: 

-         PRIMER. L’Ajuntament de Tarragona es compromet a realitzar l’estudi sobre la qualitat de l’aire al mateix municipi. L’objectiu inicial del qual serà l’avaluació de la situació real de la qualitat de l’aire i en especial la identificació i quantificació d’aquells compostos menys controlats (COV, PHA), així com les PM10 i PM2,5, així com els contaminants referents a l’ICQA.
Alhora, des de l’Ajuntament de Tarragona, es promourà l’entesa amb l’Ajuntament de la Canonja, l’Ajuntament de Salou i l’Ajuntament de Vilaseca, per a que aquest estudi sobre la qualitat de l’aire es realitzi de manera conjunta a tot el territori.

-         SEGON. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’exercir un veritable control sobre la contaminació derivada de l’activitat industrial, tant en relació amb la contaminació atmosfèrica com amb la d’altres vectors, com són l’aigua i el sòl, així com també la contaminació acústica i lumínica que se’n deriva i desenvolupar les competències pròpies de forma efectiva.

-         TERCER. Realitzar una gestió de la comunicació clara i transparent vers les dades relacionades amb els resultats de l’estudi.

-         QUART. Exigir al Govern que adapti el punts de controls d’immissions segons els resultat i conclusions de l’estudi, així com a les indicacions que des de la Taula Territorial s’indiquin.

-         CINQUÈ. Impulsar investigacions sobre els efectes de les emissions contaminants en la salut de la població al Camp de Tarragona, en el marc de la Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques al Camp de Tarragona. En el cas que ja existeixin estudis epidemiològics duts a terme per l’Observatori de la Salut, donar-los a conèixer a la població mitjançant una política comunicativa clara i transparent.

-         SISÈ. Constituir un fons econòmic per fer front als costos dels estudis, on hi haurien de contribuir diferents institucions públiques i empreses emissores de contaminants.


-         SETÈ. Garantir que el concurs per a l’execució de l’estudi es durà a terme durant el primer semestre de 2016.


Des de la Plataforma Cel Net celebrem que  diferents grups municipals s’hagin unit per presentar aquesta moció que representa un pas en el compromís amb la qualitat de l’aire a Tarragona. Així mateix, esperem que en el proper ple, l’Ajuntament de Tarragona assumeixi la responsabilitat que li pertoca en la protecció de la salut de la població aprovant i assumint els acords redactats en la moció. Des de la Plataforma, seguirem treballant per reclamar dades reals de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i per ampliar l’estudi en els diferents municipis veïns del Polígon Nord i Sud del  complex industrial de Tarragona.