divendres, 20 de novembre del 2015

Posicionament de la Plataforma Cel Net davant els resultats del segon estudi de qualitat de l'aire al Morell


Fa més de 7 anys que la Plataforma Cel Net treballa per analitzar, controlar i millorar la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. El juny del 2014 vam presentar els resultats del primer estudi de la qualitat de l’aire a les poblacions veïnes del polígon nord del Camp de Tarragona (El Morell, Vilallonga del Camp, Perafort-Puigdelfí i Constantí). En aquest es va detectar i posar de manifest alts nivells de compostos cancerigens i teratògens com el benzè, l’1.3 butadiè i el benzopirè.

L’estudi presentat avui és una continuació d’aquest primer estudi que s’ha realitzat, lamentablement, només amb la col·laboració de l’ajuntament del Morell (i que només Vilallonga del Camp s’ha compromès a fer-lo més endavant). Amb els nous resultats podem concloure que s’han millorat els nivells dels contaminants i s’han reduït el nombre de dies que aquest nivells han superat els límits, però que segueixen detectant-se alts nivells de compostos tòxics i cancergiens com l’1.3 butadiè i l’àcid ascètic.Tot i així, seguim denunciant que encara, setmana rera setmana, segueixen apareixent episodis d’olor i/o contaminació (també lumínica i l’acústica) que superen els nivells òptims per la salut. Per això, insistim en la necessitat de seguir els estudis per tal de mantenir el control i reduir les emissions de compostos cancerígens emesos per les indústries contaminants.

Associem aquesta millora al treball de visibilització i denúncia dels resultats que s’ha fet des de la Plataforma, a la pressió social, al suport de diferents ajuntaments, grups polítics municipals i d’altres entitats ecologistes i de caire social que hem aconseguit que el Parlament de Catalunya es comprometés a:
 • La creació d’una Taula Territorial de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona.
 • Adaptar la legislació en matèria medioambiental al resultats obtinguts en l’estudi.
 • Reduir els nivells dels compostos contaminants detectats.
 • Reubicar els punts de control dels compostos detectats.
 • La realització d’estudis epidemiològics.

Igualment, al llarg d’aquest últim any hem vetllat perquè els municipis veins del polígon sud (Tarragona, la Canonja, Vila-seca, Salou, etc.) no es desmarquin del control de la qualitat de l’aire. Fa mesos que varem engegar la campanya “Ara el Polígon Sud” amb la qual hem aconseguit que l’ajuntament de Tarragona i l’ajuntament de la Canonja aprovin per unanimitat una moció a través de la qual el consistori es responsabilitza de que es realitzi un estudi a la seva demarcació.

Continuem treballant perquè els ajuntaments que s’han negat a col·laborar amb la millora de la qualitat de l’aire prioritzin la salut de les persones per sobre dels interessos econòmics i personals. Igualment volem denunciar la pressió que des de certes indústries s’ha realitzat a alguns dels alcaldes.

Per aconseguir els nostres objectius veiem indispensable el treball que es desenvoluparà des de la Taula Territorial de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona (TQACT). Per fer valoracions d’aquesta cal esperar i veure com s’executarà el pla de treball presentat. D’entrada, creiem que és indispensable que la TQACT accepti la proposta, amb el màxim consens d’agents que formen la TQACT, que hem realitzat des de la Plataforma de crear quatre nous grups de treball:  
1- Grup de treball que determini l’estructura i el format de l’estudi que cal portar a terme en el Polígon Sud del Complex Petroquímic de Tarragona.
2- Grup de treball per a la redacció d’una nova legislació en matèria de qualitat ambiental a Catalunya.
3- Grup de treball de control permanent i seguiment del pla de treball 2015-17 de la TQACT.
4- Grup de treball que incorpori la contaminació acústica i lumínica en el pla de treball de la TQACT.

Tenim clar que la TQACT és un gran avenç, però també tenim molt clar que és molta la feina que ens queda per fer. No s’acaba la problemàtica sabent què respirem sinó que es tracta d’un inici per exigir canvis legislatius que realment controlin les empreses contaminants i la qualitat de l’aire; i també un inici per conèixer realment quins són els efectes reals per a la nostra salut i la del nostre territori de viure al costat del complex petroquímic més gran del sud d’Europa.

Per això, des de la Plataforma Cel Net, creiem indispensable:
 • Seguir pressionant al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que prengui responsabilitats i actui coherentment
 • Seguir pressionant i controlant a les empreses contaminants
 • Acompanyar i controlar la Taula Territorial en la consecució dels objectius que s’han presentat.
 • Seguir col·laborant amb els ajuntaments i els grups polítics municipals que donen suport a la millora de qualitat de l’aire
 • Seguir treballant per convèncer els ajuntaments que per diversos motius no estan interessats amb la causa
 • Exigir la realització d’estudis epidemiològics que analitzin els efectes d’aquests contaminants sobre la salut de la població
 • I sobretot, implementar el model d’estudi i control del polígon nord al polígon sud del Camp de Tarragona

Repetim una altra vegada que aquest estudi no va en contra de ningú, sinó a favor de la salut de les persones del Camp de Tarragona, la dignitat del nostre territori i l’aposta pel futur. Tenim una nova pregunta: QUÈ VAL LA SALUT?