diumenge, 3 de maig de 2015

S’APROVA UNA SEGONA RESOLUCIÓ SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE AL CAMP DE TARRAGONAEl passat 9 d’abril, el grup parlamentari ICV-EUiA va presentar una proposta de resolució a la Comissió de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tractar la qualitat de l’aire a les poblacions de Tarragona.

Ha estat el segon cop que una proposta per parlar d’aquesta temàtica s’ha entrat a la Comissió de territori i Sostenibilitat. Dues setmanes abans, ERC havia entrat una proposta similar que havia estat aprovada
per unanimitat.

El text presentat ha estat aprovat una altra vegada per unanimitat (tot i unes primeres esmenes de CIU)
i completa la propsota anterior modifican els punts 5 i 6.

Proposta de resolució:


1. Fer extensiu els estudis de qualitat de l’aire a altres poblacions properes al complex petroquímic i entorn metropolità de Tarragona, d’acord amb el que s’estableix a la Taula de Sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona.

2. Aplicar les mesures pe reduir les emissions localitzades i difuses dels compostos químics detectats en aquest estudi que sobrepassen els estàndards de qualitat de l’aire així com la incorporació i el control dels que encara no figuren en la Xarxa de Vigilància de Prevenció de la Contaminació (XVPC) de la Generalitat de Catalunya.

3. Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de qualitat de l’aire aquells contaminants que actualment s’inclouen en els programes d’avaluació de la contaminació i que en l’àmbit internacional se’n coneixen límits de qualitat, d’acord amb el que s’estableix a la Taula de Sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona (ESMENA CIU )

4. Avançar en la creació d’un equip de control extern i transparent en col·laboració dels diferents sectors què apliqui noves formes de control:

a. Que aposti per la transparència i l’exhaustivitat dels resultats, amb exposició pública i continuada dels mateixos.

b. Que estudiï reubicar les estacions de medició i de control de la Generalitat, tenint en compte entre d’altres criteris científics els criteris exposats en aquest estudi.


5. Investigar sobre els efectes de les emissions de determinats contaminants atmosfèrics sobre la salut de la població al Camp de Tarragona, tal i com es fa en determinades emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona.

6. Garantir que els costos dels futurs controls i les anàlisis recaiguin sobre les mateixes empreses que fan les emissions aplicant el principi de «qui contamina paga».