dimecres, 25 de març de 2015

CEL NET al Parlament. Proposta aprovada per unanimitat!!!

Crear una Taula Territorial sobre la qualitat de l'aire i l'impacte de les emissions atmosfèriques procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona, és el que el Grup Parlamentari ERC proposa al Govern de la Generalitat, presentant una proposta de resolució per tal que sigui reconeguda per la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Així com, donar a conèixer a la població els resultas de l'estudi i emprendre les accions necessàries  per reducir els nivells d'1'3 butadiè i benzèi a l'hora, situar punts de control sobre aquests compostos en punts geogràfics de major impacte en els municipis d' El Morell, Puigdelfí i Perafort.  Per tal de veure plasmades les accions humanes que permetin la millora de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona.
Desde la Taula Territorial s'iniciaran treballs que permetin la implantació d'una legislació, que obligui a les entitats d'inspecció identificar els compostos volàtils emesos.