dilluns, 13 de juliol de 2015

Moció a l'Ajuntament de Tarragona

MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DE C’s, ERC-MES-MDC, CiU, CUP i ICV-EUiA, SOBRE EL CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIRE AL CAMP DE TARRAGONA

Avui, a petició de la Plataforma Cel Net i amb el suport dels diferents grups municipals, s’ha presentat una moció que insta a l’Ajuntament de Tarragona a realitzar un estudi de qualitat de l’aire a la ciutat.

L’any 2012, la Plataforma Cel Net, impulsà juntament amb els ajuntaments del Morell, Perafort-Puigdelfí, Constantí i Vilallonga del Camp un estudi realitzat per la LCMA de la UPC per tal de determinar la qualitat de l’aire en aquest municipis i obtenir dades reals.

L’estudi ha detectat, en aquests municipis, elevades concentracions d’1,3 butadiè i benzè, valors alts de TCOV (Total Compostos Orgànic Volàtils), així com també concentracions importants de PM10 (Partícules materials de diàmetre inferior a 10 μm), en un percentatge significatiu dels controls realitzats.

El passat maig, la Plataforma Cel Net juntament amb altres col·lectius i entitats socials i ecologistes van presentar el comunicat: “Ara, el Polígon Sud” amb l’objectiu d’aconseguir que l’estudi es realitzés als municipis veïns del polígon Sud: Tarragona, Vila-Seca i La Canonja.

Avui, finalment, els diferents grups municipals han registrat una moció per proposar al ple l’adopció de set acords al voltant del control de la qualitat de l’aire a la ciutat. Els acords que es proposen al ple són: 

-         PRIMER. L’Ajuntament de Tarragona es compromet a realitzar l’estudi sobre la qualitat de l’aire al mateix municipi. L’objectiu inicial del qual serà l’avaluació de la situació real de la qualitat de l’aire i en especial la identificació i quantificació d’aquells compostos menys controlats (COV, PHA), així com les PM10 i PM2,5, així com els contaminants referents a l’ICQA.
Alhora, des de l’Ajuntament de Tarragona, es promourà l’entesa amb l’Ajuntament de la Canonja, l’Ajuntament de Salou i l’Ajuntament de Vilaseca, per a que aquest estudi sobre la qualitat de l’aire es realitzi de manera conjunta a tot el territori.

-         SEGON. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’exercir un veritable control sobre la contaminació derivada de l’activitat industrial, tant en relació amb la contaminació atmosfèrica com amb la d’altres vectors, com són l’aigua i el sòl, així com també la contaminació acústica i lumínica que se’n deriva i desenvolupar les competències pròpies de forma efectiva.

-         TERCER. Realitzar una gestió de la comunicació clara i transparent vers les dades relacionades amb els resultats de l’estudi.

-         QUART. Exigir al Govern que adapti el punts de controls d’immissions segons els resultat i conclusions de l’estudi, així com a les indicacions que des de la Taula Territorial s’indiquin.

-         CINQUÈ. Impulsar investigacions sobre els efectes de les emissions contaminants en la salut de la població al Camp de Tarragona, en el marc de la Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques al Camp de Tarragona. En el cas que ja existeixin estudis epidemiològics duts a terme per l’Observatori de la Salut, donar-los a conèixer a la població mitjançant una política comunicativa clara i transparent.

-         SISÈ. Constituir un fons econòmic per fer front als costos dels estudis, on hi haurien de contribuir diferents institucions públiques i empreses emissores de contaminants.


-         SETÈ. Garantir que el concurs per a l’execució de l’estudi es durà a terme durant el primer semestre de 2016.


Des de la Plataforma Cel Net celebrem que  diferents grups municipals s’hagin unit per presentar aquesta moció que representa un pas en el compromís amb la qualitat de l’aire a Tarragona. Així mateix, esperem que en el proper ple, l’Ajuntament de Tarragona assumeixi la responsabilitat que li pertoca en la protecció de la salut de la població aprovant i assumint els acords redactats en la moció. Des de la Plataforma, seguirem treballant per reclamar dades reals de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i per ampliar l’estudi en els diferents municipis veïns del Polígon Nord i Sud del  complex industrial de Tarragona.