dilluns, 6 de maig del 2019

POSICIONAMENT RESPECTE L’ESTUDI ENCARREGAT PER REPSOL A LA FUNDACIÓ INSTITUT CERDÀ


L’estudi encarregat per Repsol a la Fundació Institut Cerdà, la qual té entre en el seu Patronat al propi president de Repsol, conclou que les emissions dels complexos industrials d’aquesta empresa no perjudiquen la població. Com a Plataforma Cel Net no donem cap valor als resultats i conclusions d’aquest estudi.


  “Com a Plataforma Cel Net no donem cap valor als resultats i conclusions d’aquest estudi”


Aquest estudi encarregat per Repsol utilitza una metodologia que només té en compte les mitjanes d’emissions i no considera rellevants els pics de contaminació, impacte dels quals diversos experts sobre la temàtica del LCMA de la UPC ja han destacat diverses vegades. A la vegada, la normativa actual a Catalunya i a l’Estat Espanyol no regula la gran majoria dels contaminants cancerígens derivats d’aquesta activitat industrial, entre ells l’ 1,3 butadiè. Per tant, no es pot concloure assenyalant que aquestes emissions, i concretament aquests pics de contaminació, no perjudiquin la salut de la població. Ser jutge i part no és el més indicat per garantir la veracitat dels estudis i protegir els interessos de la ciutadania.“Ser jutge i part no és el més indicat per garantir la veracitat dels estudis i protegir els interessos de la ciutadania”Cal tenir en compte que l’estudi de la Fundació Institut Cerdà extreu unes conclusions contradictòries amb els recents estudis del LCMA de la UPC sobre aquesta temàtica. Recordem que l’estudi del LCMA impulsat per la Plataforma Cel Net i ajuntaments de la zona afectada pel Polígon Nord del complex petroquímic de Tarragona, visibilitza la manca d’informació, control i regulació i assenyala amb dades reals la problemàtica de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. Aquest fet ens porta a pensar que amb el nou estudi realitzat per la Fundació Institut Cerdà vol posar en dubte la feina independent realitzada durant els darrers anys pel LCMA i la tasca de denuncia realitzada per part de la Plataforma Cel Net.“El nou estudi realitzat per la Fundació Institut Cerdà vol posar en dubte la feina independent realitzada durant els darrers anys pel LCMA i la tasca de denúncia de la Plataforma Cel Net”Com hem dit tantes vegades, la solució no són estudis puntuals per emmascarar la realitat del nostre territori sinó una solució conjunta implicant a totes les administracions (feina que hauria de fer la Generalitat de Catalunya des de la TQACT, taula que s’ha mostrat inoperant) per obtenir un mostreig de tots els components químics que es deriven d’aquesta activitat industrial, una posterior regulació d’aquests i sancionaments en el cas que s’incompleixin aquestes regulacions. Tota la resta, és soroll i contaminació.

“La solució no són estudis puntuals per emmascarar la realitat del nostre territori sinó una solució conjunta implicant a totes les administracions. (...) Tota la resta, és soroll i contaminació”